Lokalizacja

Gabrielnia znajduje się 10 km od miejscowości Końskie na trasie do Piotrkowa Trybunalskiego, między Pomorzanami i Kopaninami, 130km na południe od Warszawy oraz 50km na północ od Kielc. Jadąc od Końskich drogą krajową nr 746 należy wypatrywać tabliczki "Gabrielnia 1km".